OBVESTILO O POTEKU DOPOLNILNEGA POUKA SLOVENSKEGA JEZIKA IN KULTURE

Spoštovani starši in učenci/učenke!

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta. Z njim se ponovno pričenja dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture. Vabim vas, da nadaljujete oziroma pričnete z učenjem slovenščine. Pouk bo zaenkrat (zaradi CoVid19) potekal na daljavo, preko spletne strani, ki jo najdete na povezavi http://slonahr.splet.arnes.si/. Tukaj vas bodo vsak teden čakale zabavne naloge iz slovenskega jezika. Komunicirali pa bomo tudi preko ostalih socialnih omrežjih, za kar se bomo sproti dogovorili.

Veselim se dela z vami!

Učiteljica Aneja

 

UČIM SE SLOVENSKO – dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture na Hrvaškem

Cilj dopolnilnega pouka je ohranjanje in razvijanje slovenščine pri Slovencih po svetu, krepitev njihove slovenske identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično domovino.

Pouk je za udeležence prostovoljen in brezplačen.

Namenjen je otrokom od starosti 4 let, mladostnikom in odraslim. Organiziran je lahko na šolah države gostiteljice, v prostorih slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništev, slovenskih društev ali katoliških misij.

Dopolnilni pouk slovenščine se izvaja po številnih krajih na Hrvaškem (Prezid, Čabar, Tršće, Split, Osijek, Pulj, Reka, Buzet, Varaždin …), v šolskem letu 2017/2018 pa se je pričel tudi po nekaterih osnovnih in srednjih šolah na območju Medmurja na Hrvaškem.

Učimo se slovensko in krasno se imamo!

Učiteljica, Aneja Cafuta

UČIM SLOVENSKI – dodatna nastava slovenskog jezika i kulture u Hrvatskoj

Cilj dodatne nastave je očuvanje i razvijanje slovenskog jezika kod Slovenaca u svijetu, jačanje njihovog slovenskog identiteta, pripadnosti slovenskom narodu i povezanosti s matičnom domovinom.
Nastava je za sudionike dobrovoljna i besplatna.
Namijenjena je djeci uzrasta od 4 godina nadalje, mladima i odraslima. Može se organizirati na školama države domaćina, u prostorijama slovenskih diplomatskih i konzularnih predstavništava, slovenskih društava ili katoličkih misija.
Dodatna nastava slovenskog jezika se izvodi u brojnim dijelovima Hrvatske (Prezid, Čabar, Tršće, Split, Osijek, Pula, Rijeka, Buzet, varaždo+in…), a od školske godine 2017/2018. je započelo podučavanje i u nekoliko osnovnih i srednjih škola na području Međimurja.
Učimo slovenski i lijepo se družimo!
Učiteljica, Aneja Cafuta